× Повна версія сайту
ua
Ніжинська-Астапенко Зоріна Петрівна - svekaterina.ua

Ніжинська-Астапенко Зоріна Петрівна

ендокринолог

Спеціалізація: ендокринолог

Напрямки діяльності:

 • Надання кваліфікованої вторинної спеціалізованої допомоги дорослим з патологією ендокринних залоз
 • Динамічний нагляд за хворими з цукровим діабетом та хронічними захворюваннями гіпофізу, щитовидної залози та наднирників з проведенням необхідних чергових обстежень за індивідуальним планом
 • Використання сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих ендокринологічного профілю згідно світових протоколів в ендокринології
 • Організація консультацій суміжних спеціалістів для своєчасної діагностики ускладнень цукрового діабету, патологій щитовидної залози, прищитоподібних залоз, наднирників, гіпофізу
 • Нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів
 • Надання невідкладної допомоги хворим з різкою декомпенсацією цукрового діабету, наднирникової недостатності, гіпертиреозу, гіпотиреозу, гіпокальціємією
 • Проведення загальних лікарських маніпуляцій
 • Навчання хворих методики інсулінотерапії (техніка виконання ін’єкцій за допомогою інсулінового шприца, шприц-ручки, місця ін’єкцій, види інсулінів, режими інсулінотерапії, ускладнення інсулінотерапії та профілактика цих ускладнень)
 • Навчання хворих основним принципам харчування при цукровому діабеті
 • Постановка сенсорів добового моніторування глюкози (планово)
 • Навчання хворих використання засобів самоконтролю (ведення щоденників харчування, контроль глікемії глюкометром, сенсором добового моніторування глюкози)
 • Проведення профілактичних оглядів серед пацієнтів з груп ризику з метою своєчасного виявлення ранніх форм захворювань ендокринологічного профілю задля попередження розвитку ускладнень у них
 • Проведення обстеження з метою виявлення субклінічних форм захворювань ендокринологічного профілю(з прихованою клінікою), виявлення факторів ризику розвитку цукрового діабету
 • Проведення планового стаціонарного лікування дорослих хворих з неконтрольованим цукровим діабетом, наднирниковою недостатністю, гіпертиреозом з метою компенсацією хвороби, профілактики розвитку чи прогресування ускладнень та подальший амбулаторний нагляд пацієнтів
 • Надання консультативної допомоги сім’ям при плануванні батьківства хворим з ендокринними захворюваннями, ведення вагітності з супутньою ендокринологічною патологією

Досвід роботи: понад 20 років

Освіта:

1993-1999 рр. – Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова – диплом з відзнакою

1999-2001 рр. – інтернатура зі спеціальності «анестезіологія»

2004-2016 рр. – робота у відділенні інтенсивної терапії у Вінницькому обласному клінічному ендокринологічному високоспеціалізованому центрі

2010 р. спеціалізація зі спеціальності «ендокринологія»

2010-2017 рр. – терапевтичне відділення Вінницького обласного клінічного ендокринологічного високоспеціалізованого центру

2015 р. – присвоєння  другої кваліфікаційної категорії у Вищій атестаційній комісії МОЗ України

З 2017 р. – зав. лікувально-діагностичною роботою денного стаціонару консультативної поліклініки ВОКВЕЦ  в якості лікувальної роботи співробітника клініки

2020 р. – Кандидат медичних наук за фахом «ендокринологія», 2020 р., Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»

З 2004 р. – викладацька робота у ВНМУ,  асистент кафедри ендокринології

Зателефонувати